*

FIBROMYALGIE (FM) IS EEN CHRONISCH PIJNSYNDROOM BESTAANDE UIT ALGEMENE SPIERPIJN EN SPIERSTIJFHEID, PIJN IN BINDWEEFSEL EN/OF PIJN IN AANHECHTINGSPUNTEN IN DE PEZEN GEPAARD GAANDE MET (SOMS EXTREME) VERMOEIDHEID, SLAAPSTOORNISSEN, HOOFDPIJNEN, ANGSTEN, DEPRESSIES, ALLERGIEËN, CONCENTRATIE- EN GEHEUGENSTOORNISSEN, TEMPERATUURVERHOGINGEN, DARMKLACHTEN EN TAL VAN NEVENAANDOENINGEN/KLACHTEN. DEZE AANDOENING KOMT MET NAME VOOR BIJ VROUWEN IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE VAN 20 TOT 60 JAAR.

DE DIAGNOSE ZAL ALTIJD DOOR EEN ARTS GEMAAKT WORDEN, TOCH IS HET VAAK LASTIG OM TOT DIAGNOSE TE KOMEN OMDAT DE KLACHTEN BIJ MEER AANDOENINGEN VOORKOMEN. DAARDOOR MOET D.M.V. AANVULLEND ONDERZOEK WORDEN UITGESLOTEN DAT HET MOGELIJK OM EEN ANDERE DIAGNOSE ZOU GAAN. OM DE DIAGNOSE FIBROMYALGIE TE STELLEN ZAL DE ARTS DE ZOGEHETEN TENDERPOINTS IN HET LICHAAM STIMULEREN (ZIE AFBEELDING ONDERAAN DE PAGINA), DIT ZIJN PUNTEN IN HET LICHAAM DIE PIJN KUNNEN VEROORZAKEN BIJ MENSEN MET FIBROMYALGIE, BIJ DIT LICHAMELIJK ONDERZOEK WORDT EEN LICHTE DRUK UITGEOEFEND OP DEZE TENDERPOINTS EN WORD EEN PIJNCIJFER GEMETEN. DAARNAAST ZAL ER GEKEKEN WORDEN DOOR DE ARTS OF ER SPRAKE IS VAN;

*CHRONISCHE PIJN, OP 3 OF MEER PLEKKEN IN HET LICHAAM

*DEZE PLEKKEN ZOWEL BOVEN ALS ONDER DE TAILLE EN ZOWEL LINKS ALS RECHTS IN UW LICHAAM ZITTEN

*U LANGER DAN 3 MAANDEN LAST VAN PIJN EN STIJFHEID HEEFT

*U LAST HEEFT VAN LANGDURIGE KLACHTEN ZOALS BIJVOORBEELD VERMOEIDHEID, PROBLEMEN MET UW CONCENTRATIE, WISSELENDE STEMMINGEN, OF NIET UITGERUST WAKKER WORDEN

*U BIJ HET LICHAMELIJK ONDERZOEK GEEN AFWIJKINGEN HEEFT, BEHALVE PIJN BIJ DRUK OP DE TENDERPOINTS

SINDS 2010 IS ER EEN NIEUWE DIAGNOSEMETHODE, DE ZOGEHETEN FIBROMYALGIESCORE. HIERBIJ WORDEN DE PIJNSCORE EN DE SYMPTOOMSCORE BIJ ELKAAR OPGETELD OM VERVOLGENS TE KUNNEN BEPALEN OF MEN WEL OF GEEN FIBROMYALGIE HEEFT.

INDIEN U TE HOREN KRIJG DAT U DE DIAGNOSE FIBROMYALGIE HEEFT ZIJN ER VERSCHILLENDE MANIEREN HIER MEE OM TE GAAN, DE EEN GAAT ER IMMERS BETER MEE OM DAN EEN ANDER, TOCH ZAL HET NOG EEN LANGE WEG ZIJN VOORDAT U BALANS ERVAART IN UW LICHAAM. U WILT ZICH NATUURLIJK ZELF INFORMEREN OVER DE (BEHANDEL)MOGELIJKHEDEN, UW VRAGEN BEANTWOORD ZIEN EN UW EMOTIES EEN PLEK GEVEN.

DE PRAKTIJK LEERT VAAK DAT MENSEN MET FIBROMYALGIE IN EEN ISOLEMENT RAKEN DOORDAT ER VEEL GEBEURD EN VERANDERD IN HUN LEVEN, VAAK LATEN SOCIALE CONTACTEN HET NA VERLOOP VAN TIJD OOK AFWETEN EN DIT ALLES HEEFT OOK WEER EEN BEHOORLIJK IMPACT.

ALS ERVARINGSDESKUNDIGE KAN IK U ADVIES GEVEN HIER MEE OM TE GAAN, MAAR VOORAL KAN IK U LEREN WAT U KAN DOEN OM HERSTEL MOGELIJK TE MAKEN, EEN BETERE LEVENSKWALITEIT TE HEBBEN EN ZO GOED ALS HET GAAT EEN "NORMAAL"  LEVEN TE LEVEN. OOK DIT VERSCHILT WEER VAN PERSOON TOT PERSOON, ECHTER MET DE JUISTE AANPASSINGEN KAN IEDEREEN VOORUITGANG MERKEN.

AFHANKELIJK VAN UW BEHOEFTE EN NOODZAAK ZAL IK U STAP VOOR STAP BEGELEIDEN BIJ ALLE MOGELIJKE OBSTAKELS DIE OP UW PAD KOMEN, ZOWEL FYSIEK ALS MENTAAL. MIJN DOEL IS OM U INZICHT TE GEVEN OVER UW EIGEN FUNCTIONEREN EN UW EIGEN INVLOED HIEROP. U LEREN BEGRIJPEN WAT ER AAN DE HAND IS ZODAT U ZELF KUNT BEPALEN WAT GOED IS VOOR UZELF EN WAARDOOR U GEZONDE KEUZES MAAKT VOOR UW LICHAAM EN GEEST.. 

FM IS EEN CHRONISCHE AANDOENING WAARBIJ VEEL KOMT KIJKEN TIJDENS HET "GENEZINGSPROCES" VANDAAR DAT U ER REKENING MEE MOET HOUDEN DAT HET ENIGE TIJD DUURT VOORDAT U RESULTAAT ERVAART. HET ADVIES IS MIN. 1 KEER PER MAAND GEDURENDE EEN HALF JAAR EEN CONSULT IN TE PLANNEN. U BENT ECHTER VRIJ OM HIER VANAF TE WIJKEN.

 

 

 

fibromyalgie01